TÜBİTAK 2232 Bilici Makine Olarak İnternet

Günümüzde İnternet’e bağlı kullanıcı ve aygıt sayısı hızlı şekilde artarken sadece bilgi tüketen değil, aynı zamanda da bilgi üreten kullanıcılar ve aygıtlar ortaya çıkmaktadır. Kullanıcılar hareketliyken de yüksek miktarda çoklu-ortam verisine erişmek ve ürettikleri verileri diğer kullanıcılarla paylaşmak istemektedirler. İnsanoğlu, 2012 itibariyle yarattığı verilerin sadece %3’ünü etiketleyebilmiş ve %0,5’ini yararlı hale getirebilmeyi başarabilmiştir. Bu değişim İnternet’in uçtan uca tasarım paradigmasının değiştirilmesini ve büyük veri (big data) yığınının analizini sağlayacak yeni bir bilişim ortamının geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle son zamanlarda yapılan içerik (bilgi) odaklı şebeke çalışmaları hız kazanmıştır. Literatürde bu konuda sunulan çözümlerden hiçbiri verilerin makinelerce anlaşılıp işlenmesini sağlamamaktadır. Bu çalışmada önerdiğim çözüm, büyük veri yığının İnternet’in çekirdeğine çekilerek hem işlenmesine hem de İnternet’in gün geçtikçe derinleşen Flash Crowd, Fat File Paradox ve ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm getirmesini sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında,  araştırma laboratuvarı kurarak bağımsız şekilde yüksek etkili yeni projeler yapamam mümkün olacaktır. Araştırmalarımın yanı sıra, ev sahibi kurumda yeni dersler açarak, öğrencilere laboratuvarda aktif katılımlı ödevler verebilmemi sağlayacaktır.