Projects

 • ODTÜ-ÖYP-Kapasite Projesi: Yazılım-tanımlı Ağ Sistemleri Laboratuvarı

  Funding Agency: METU

  Budget: 250.000 TL

  Duration: 2016-2017

  Bu proje kapsamında ÖYP ve diğer lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmalarını destelemeye yönelik Yazılım-tanımlı Ağ Sistemleri (Software-defined Networked Systems) Laboratuvarı kurulması planlanmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde bu konularda araştırma imkanları çok kısıtlı olup, kurulacak olan laboratuvar ile lisansüstü öğrencilerimizin devam etmekte olan tezlerinde kullanılmak üzere önemli bir kapasite artırımı sağlanacaktır.

 • TÜBİTAK 2232 Bilici Makine Olarak İnternet

  Funding Agency: TÜBİTAK

  Budget: 29.000 TL

  Duration: 2015-2015

  Günümüzde İnternet’e bağlı kullanıcı ve aygıt sayısı hızlı şekilde artarken sadece bilgi tüketen değil, aynı zamanda da bilgi üreten kullanıcılar ve aygıtlar ortaya çıkmaktadır. Kullanıcılar hareketliyken de yüksek miktarda çoklu-ortam verisine erişmek ve ürettikleri verileri diğer kullanıcılarla paylaşmak istemektedirler. İnsanoğlu, 2012 itibariyle yarattığı verilerin sadece %3’ünü etiketleyebilmiş ve %0,5’ini yararlı hale getirebilmeyi başarabilmiştir. Bu değişim İnternet’in uçtan uca tasarım paradigmasının değiştirilmesini ve büyük veri (big data) yığınının analizini sağlayacak yeni bir bilişim ortamının geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle son zamanlarda yapılan içerik (bilgi) odaklı şebeke çalışmaları hız kazanmıştır. Literatürde bu konuda sunulan çözümlerden hiçbiri verilerin makinelerce anlaşılıp işlenmesini sağlamamaktadır. Bu çalışmada önerdiğim çözüm, büyük veri yığının İnternet’in çekirdeğine çekilerek hem işlenmesine hem de İnternet’in gün geçtikçe derinleşen Flash Crowd, Fat File Paradox ve ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm getirmesini sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında,  araştırma laboratuvarı kurarak bağımsız şekilde yüksek etkili yeni projeler yapamam mümkün olacaktır. Araştırmalarımın yanı sıra, ev sahibi kurumda yeni dersler açarak, öğrencilere laboratuvarda aktif katılımlı ödevler verebilmemi sağlayacaktır.

 • TÜBİTAK 1001, 215E127 Density-adaptive Wireless Networks

  Funding Agency: TÜBİTAK EEEAG 1001

  Budget: 427,478 TL

  Duration: April 2016-May 2018

  As the number of bandwidth-hungry applications and consequently the demand for mobile communications increases, cells have to become smaller to efficiently use the scarce spectrum. This phenomenon causes a paradigm change in mobile communications with the emergence of small-cell networks that are large in scale and highly dynamic resembling ad hoc networks. The churn in the presence of small cells, which causes sporadic density changes, impacts the quality of service and experience and introduces many novel challenges including distributed coverage preservation and interference management through local cooperation. Centralized management and static configuration, which require solving NP-hard optimization problems, are not feasible any more due to the scale of the network. Distributed self-organization techniques, density-adaptive protocols and architectures have to be developed. This project will address this challenge with the goal of making the large-scale small-cell networks density-aware and -adaptive. We will propose novel density estimators, density-adaptive stack and nature-inspired coverage preservation techniques using the estimator, and validate the expected results on a test-bed. Expected results of this project will help operators decrease operational expenses, increase quality of service, satisfy customer expectations and reduce electromagnetic exposure of customers.