About Us

Welcome to the WIreless Systems, Networks and CyberSecurity (WINS) Lab. Established on the April Fools’ Day of 2016, WINS lab strives to conduct research in the field of computer networks, wireless networks, mobile systems and security thereof. We aim at building efficient and dependable solutions for the networks of the future and focus on the design and experimentation of systems and protocols. We support education both at undergraduate and graduate levels.

The specific topics we study are

 • 5G and Next Generation Mobile Networks,
 • Big data for networking and security,
 • Internet of Things (IoT), Wireless Sensor Networks,
 • Software Networks and Software-defined Networked Systems,
 • Virtual Networks, Edge and Fog Computing,
 • Cybersecurity and Network Security,
 • Mobile Computing,
 • Ubiquitous and Pervasive Computing, and
 • Performance Evaluation of Networks.

Some recent projects are

 • 2016-2017 METU-OYP, Software-defined Networked Systems Laboratory, 250.000TL (Proposer)
 • 2016-2018 TÜBİTAK 1001, 215E127 Density-adaptive Wireless Networks (DAWN), 427.428 TL (Proposer)
 • 2015-2017 TÜBİTAK 2232, 115C064 Internet as the Oracle, 29.000TL (Proposer)
 • 2014-2015 BAP-08-11-2014-025 Software Development Platform for Heterogeneous Internet of Things, 30.000 TL (Proposer)

WINS Laboratuvarı Hakkında  (Turkish)

Telsiz Sistemler, Ağlar ve Siber Güvenlik Laboratuvarına hoş geldiniz. 1 Nisan 2016 tarihinde kurulan, WINS Laboratuvarı bilgisayar ağları, telsiz ağlar, gezgin ağlar ve bunların güvenliği konularında araştırma yapmaktadır. Geleceğin ağları için etkin ve güvenilir çözümler oluşturmayı hedefiyle sistem ve protokol tasarımına odaklanıyoruz. Lisans ve yüksek lisans seviyelerinde destek veriyoruz.

Çalışmakta olduğumuz konular:

 • 5G and Yeni Nesil Gezgin Şebekeler,
 • Ağlar ve Güvenlik için Büyük Veri,
 • Nesnelerin İnternet’i (IoT), Telsiz Algılayıcı Ağlar,
 • Yazılım Şebekeler and Yazılım-tanımlı Şebeke Sistemleri,
 • Sanal Ağlar, Uç ve Sis Bilişim/Hesaplama,
 • Siber Güvenlik ve Ağ Güvenliği,
 • Gezgin Bilişim,
 • Yaygın Hesaplama, ve
 • Ağ Başarımı Çalışmaları.

Bazı projelerimiz:

 • 2016-2017 METU-OYP, Yazılım-tanımlı Şebeke Sistemleri Laboratuvar Altyapısı 250.000TL (Öneri sahibi)
 • 2016-2018 TÜBİTAK 1001, 215E127 Yoğunluk-uyarlı telsiz şebekeler, 427.428 TL (Öneri sahibi)
 • 2015-2017 TÜBİTAK 2232, 115C064 Bilici Makine Olarak İnternet, 29.000TL (Öneri sahibi)
 • 2014-2015 BAP-08-11-2014-025 Heterojen Nesnelerin İnternet’i için Yazılım Geliştirme Platformu, 30.000 TL (Öneri sahibi)